Přihláška na příměstský tábor

Od impresionismu k postmoderně - LT-C03
Věková skupina: 6 – 10 let
Termín: 18.07.2022 - 22.07.2022
-

Příchod dětí: 7.30 - 8.00 hod.
Odchod dětí: 15.30 - 16.00 hod.
Hlídání viz. níže
OSOBNÍ ÚDAJE DÍTĚTE


KONTAKTNÍ ÚDAJE - ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE
PLATEBNÍ ÚDAJE
Středa
Čtvrtek


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Vyplněním a odesláním el. přihlášky dává odesílatel organizátorům příměstských táborů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce podle zákona č. 101/2000 Sb a dle „Zásad ochrany osobních údajů pro klienta - prohlášení o shodě s GDPR“).
Zároveň dává najevo, že se seznámil se Smluvními podmínkami, jejichž součástí jsou i STORNO podmínky a že s nimi souhlasí.