Přihláška na příměstský tábor

Fotbal aneb střílím jako Ronaldo - LT-F13
Věková skupina: 6 – 10 let
Termín: 08.08.2022 - 12.08.2022
-

Příchod dětí: 7.30 - 8.00 hod.
Odchod dětí: 15.30 - 16.00 hod.
Hlídání viz. níže




OSOBNÍ ÚDAJE DÍTĚTE


KONTAKTNÍ ÚDAJE - ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE




PLATEBNÍ ÚDAJE
Středa




Čtvrtek






DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE




Vyplněním a odesláním el. přihlášky dává odesílatel organizátorům příměstských táborů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce podle zákona č. 101/2000 Sb a dle „Zásad ochrany osobních údajů pro klienta - prohlášení o shodě s GDPR“).
Zároveň dává najevo, že se seznámil se Smluvními podmínkami, jejichž součástí jsou i STORNO podmínky a že s nimi souhlasí.