Přihláška na příměstský tábor

Badminton - LT-H12
Věková skupina: Léto teenagerů 11-15 let
Termín: 16.08.2021 - 20.08.2021
-

Příchod dětí: 7.30 - 8.00 hod.
Odchod dětí: 15.30 - 16.00 hod.
Hlídání viz. níže

OSOBNÍ ÚDAJE DÍTĚTE


KONTAKTNÍ ÚDAJE - ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE




PLATEBNÍ ÚDAJE
Pondělí




Úterý




Středa




Čtvrtek




Pátek






DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE




Vyplněním a odesláním el. přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce podle zákona č. 101/2000 Sb a dle „Zásad ochrany osobních údajů pro klienta - prohlášení o shodě s GDPR“). Potvrzuji, že jsem se seznámil se Smluvními podmínkami, jejichž součástí jsou i STORNO podmínky a že s nimi souhlasím. Beru na vědomí, že Akademik sport centrum nezajišťuje úrazové pojištění dětí.