Zásady ochrany osobních údajů pro klienta - prohlášení o shodě s GDPR

V souladu s evropskými obecnými předpisy o ochraně osobních údajů předkládáme našim klientům prohlášení o souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), které vám pomůže jasně porozumět, kdo jsme a jak používáme a chráníme veškerá data a informace, které nám poskytnete, když používáte tento web nebo nás kontaktuje jiným způsobem. Akademik sport centrum Univerzity Palackého v Olomouci je odhodláno zajistit, aby vaše soukromí bylo chráněno a aby byla zajištěna transparentnost při zpracovávání vašich osobních údajů. Pokud bychom vás požádali o poskytnutí určitých informací, které by vás mohly identifikovat jako subjekt údajů, můžete si být jisti, že budou použity pouze v souladu s tímto evropským nařízením.

KDO JSME

Akademik sport centrum UP (ASC UP) je součástí Univerzity Palackého v Olomouci a jeho hlavním cílem je zajistit studentům a zaměstnancům univerzity širokou nabídku lákavých sportovních a rekreačních aktivit. ASC UP je současně jak cestovní kanceláří, tak i cestovní agenturou zprostředkovávající nabídky zájezdů jiných cestovních kanceláří. Nabídku okolo 40 různých druhů pravidelných sportovních aktivit, několika letních a zimních sportovních kurzů a vzdělávacích seminářů pro lektory zajišťuje 5 kmenových zaměstnanců UP a asi 270 externích lektorů. Volné kapacity nabízí ASC pro děti zaměstnanců i širokou veřejnost. Podmínkou k využívání nabídky sportovních programů ASC UP je nutná registrace.

Adresa: Akademik sport centrum UP U Sportovní haly 2a 779 00 Olomouc www.akademikolomouc.cz

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

Vaše osobní údaje, které zpravidla obsahují vaše jméno, datum narození a kontaktní údaje, ale mohou obsahovat též jména a věk vašich dětí (v případech, kdy se jich aktivita přímo týká), jsou zasílány prostřednictvím e-mailu nebo předány na vyplněném a vytištěném registračním formuláři, případně aplikací přístupnou přes webové stránky.

CO DĚLÁME S INFORMACEMI, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

ASC UP spravuje a zpracovává vaše osobní údaje, aby vám poskytlo služby a informace, o které jste nás požádali. Vaše informace nebudeme nikdy předávat ke zpracování žádné třetí straně, pokud to zákon nevyžaduje. Nebudeme nikdy předávat, prodávat ani jinak poskytovat vaše osobní údaje nikomu mimo ASC UP. Pokud jste se přihlásili k odběru informací, budeme Vám zasílat zprávy o dalších akcích ASC UP. Zasílání informací můžete kdykoliv trvale ukončit kliknutím na tlačítko „odhlásit odběr“, které bude obsahovat každé naše oznámení.

BEZPEČNOST

Vyvíjíme maximální úsilí pro to, aby vaše informace byly v bezpečí. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo úniku dat, zavedli jsme potřebné fyzické, elektronické a řídící postupy, které zabezpečí a ochrání shromažďované informace, včetně osobních údajů.

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Jakmile však použijete odkaz a opustíte náš web, měli byste vzít na vědomí, že nemáme žádnou kontrolu nad tímto jiným webem. Proto nemůžeme být zodpovědní za ochranu a soukromí informací, které poskytnete při návštěvě takových stránek, a tyto stránky nejsou tímto prohlášením o ochraně osobních údajů dotčeny. Měli byste být opatrní a seznámit se s prohlášením o ochraně osobních údajů vztahující se na danou webovou stránku.

RODIČOVSKÝ SOUHLAS

Rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí definuje GDPR tak, že zpracování osobních údajů dítěte prováděné na základě jeho souhlasu je zákonné, je-li dítě ve věku nejméně 16 let. U mladších osob je zpracování jejich údajů možné jen se souhlasem zákonného zástupce – tj. rodiče, soudem ustanoveného opatrovníka či jiné osoby, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti. Proto jsou naše přihlášky a formuláře opatřeny povinnou položkou SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE a bez vyplnění této položky nemohou být zpracovány osobní údaje dítěte mladšího 16 let a dítě nemůže být přijato do letního příměstského tábora či podobné sportovní nebo rekreační aktivity, které se děti zúčastňují bez rodičů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ODSTRANĚNÍ DAT

Můžete si kdykoli vyžádat podrobnosti o osobních údajích, které o vás vedeme. Pokud byste chtěli kopii informací, které o vás máme v našich informačních systémech, obraťte se na kancelář ASC UP (Akademik sport centrum UP, U Sportovní haly 2a, 779 00 Olomouc, +420 585 636 451, asc@upol.cz). Pokud se domníváte, že jakékoli informace, které máme k dispozici, jsou nesprávné nebo neúplné, napište nám prosím a my okamžitě opravíme veškeré informace, které byly shledány nesprávnými. Můžete nás kdykoli požádat o smazání informací, které máme k dispozici, zasláním e-mailu na adresu asc@upol.cz nebo na adresu naší kanceláře.